Viszonteladói szerződési feltételek

Termékkör

Ezen szállítási feltételek a Mamilla Kft. által importált, engedélyeztetett és forgalmazott termékeket érintik. Szállító kijelenti, hogy Magyarországon kizárólagos forgalmazói joggal rendelkezik a Phil&Teds® Mountain Buggy® Venice Child® Mamilla® márkájú termékek importja és magyarországi forgalmazása tekintetében. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító által forgalmazott termékek védjegyeit, képanyagát, vagy egyéb szerkesztett reklámanyagait a Szállító hozzájárulásával, a szerződés érvényességének időtartama alatt használhatja saját elektronikus valamint nyomtatott felületein, reklámanyagaiban, valamint ezeket az eladás érdekében harmadik fél (vásárló) részére továbbadhatja.

Árak

A listaárak, az általános értékesítési és szállítási feltételek minden, Magyarország területén értékesített és kiszállított árura érvényesek. A viszonteladói portálon található ár nem tartalmazza a mennyiségi alapján adott további kedvezményt. A Szállító fenntartja a jogot, hogy kiemelt partnerek számára további kedvezményt biztosítson egyedi elbírálás alapján. A Szállító vállalja, hogy az aktuális kereskedelmi árlistáit a székhelyén vagy telephelyén, valamint email formában bármikor a Vevő rendelkezésére bocsátja. Az áru a megrendelés napján érvényes árakon kerül kiszámlázásra. A Mamilla Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja és erről a Megrendelőt lehetőség szerint, 15 naptári nappal az árváltozás érvénybe lépése előtt értesíti. A Mamilla Kft. listaár-változást csak országos szinten egységesen hajt végre.

Fizetési feltételek

A megrendelés kifizetése történhet online bankkártyás fizetés, banki átutalás, valamint utánvét útján.

Bankkártyás fizetés: az összeg azonnal beérkezik, megkezdődik a rendelés feldolgozása

Banki előre utalás: fizetési határidő 10 nap, az összeg beérkezését követően kezdődik meg a rendelés feldolgozása

Utánvét: a rendelés értékének 25%-áról előleg számla kerül kiállításra, fizetési határidő minden esetben az áru megrendelésének napját követő 10 nap. A teljes rendelési érték fennmaradó részének (75%) kiszámlázására és fizetésére a teljesítési nappal, az áru átadásakor kerül sor.


Megrendelő köteles azonnal jelezni, ha a számlát késve (a megrendeléstől számított 10 munkanapon túl) kapta meg, ellenkező esetben a fizetési késedelem a számlán szereplő fizetési határidő szerint beáll.

A fizetés a Szállító bankszámláján történő jóváírás időpontjában tekintendő teljesítettnek. Jelen szerződési feltételek aláírásával illetve az áru megrendelésével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljes vételár fizetési határidőn belüli megfizetésének elmaradása esetén a rendelést töröljük.

Amennyiben áruátadás a kifizetést megelőzően megtörtént, és a fizetési határidőn belüli megfizetés elmarad, a Mamilla Kft. jogosult a tőle vásárolt árukat birtokba venni és a Megrendelő raktárából vagy üzletéből elszállítani.

A számla formai hibája, téves áron számlázott, vagy a szállítólevélhez képest eltérő számú tételről kiállított számla esetén a Mamilla Kft. számlareklamációt kizárólag a megrendelést követő 15 napon belül, a reklamált számla számát, a cikkszámot, reklamált db-számot, reklamált összeget tartalmazó emailben, írásban fogad el. Indokolt számlatétel reklamáció esetén a Mamilla Kft. a helyesbített tételekről helyesbítő számlát állít ki, amely az eredeti vagy a következő számlába előzetes megállapodás mellett annak megfelelően kompenzálható. Az eredeti számla fizetési határidejét a reklamáció nem változtatja meg.

Amennyiben a Megrendelő bármely számlája esetében nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Mamilla Kft. jogosult a szállításokat a Megrendelő felé felfüggeszteni.

Kiszállítási feltételek

Szállítási határidő és rugalmasság

Szállító a megrendeléseket az általa működtetett nagykereskedelmi portálon tudja fogadni. A nagykereskedelmi portálon történő online megrendelés előzetes regisztrációhoz kötött, mely során a viszonteladói partner megadja céges adatait, és elfogadja jelen Viszonteladói Szerződési Feltételeket.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem található a Portálon, a Megrendelő e-mailben keresztül jelezheti rendelési igényét. A Mamilla Kft. által vállalt szállítási határidő a rendelésről készül számlán/előlegszámlán szereplő összeg beérkezésétől számított 15 munkanap. Amennyiben a külföldi központi raktárból érkező áru a Mamilla Kft. hibáján kívül várhatóan a szállítási határidőt meghaladóan érkezik, a Szállító köteles minél hamarabb tájékoztatni a Megrendelőt. A Megrendelő ez esetben elállhat a rendeléstől. A Mamilla Kft. a ki nem szolgált megrendeléseket nem gördíti (azonban törekszik a maximális kiszolgálási szintre), ez alól kivételt képez az előre egyeztetett, külön a vevőnek megrendelt, de le nem szállított termék. A szállításból eredő hibákat és vonatkozó észrevételeiket, kérjük jelezzék kapcsolattartónk felé.

Áruátadási kötelezettség, áruátvétel

A Szállító vállalja a megrendelt lévő áruk térítésmentes kiszállítását, amennyiben a megrendelés értéke meghaladja a bruttó 20.000.- Ft-ot. A Megrendelő vállalja, hogy az előzetesen egyeztetett kiszállítási időpontban a lehető leghamarabb megkezdi az áruátvételt. Tételes áruátvétel esetén a Megrendelő vállalja, hogy az áruátvételt és az annak során feltárt eltéréseket a Mamilla Kft. szállítólevélen jelzi, továbbá átvétel elutasítása esetén szintén igazolja annak tényét. Nem tételes áruátvétel esetén a Megrendelő vállalja, hogy a betárolásos áruátvételt és az annak során feltárt eltéréseket a Mamilla Kft. szállítólevélen jelzi, továbbá átvétel elutasítása esetén szintén igazolja annak tényét. Ez esetben, illetve a tételes áruátvétel esetében is a Mamilla Kft. minőségi, és mennyiségi reklamációt a szállítás után 48 óráig fogad el. A 20.000 Ft értéket meg nem haladó rendeléseknél a Szállító a szállítási költséget a Vevő felé kiszámlázza. Lehetőség van a személyes átvételre a Szállító kiskereskedelmi üzletében is, de ennek igényét a rendelés leadásánál a Szállító felé jelezni kell. A Szállító ebben az esetben jelzi, ha az áru összekészítése megtörtént és a Vevő köteles a megrendelést 3 munkanapon belül átvenni.

Hibás termékek visszáruzása

A Vevő az esetleges hibás termékeket (selejteket) előzetes írásbeli jelzés után a Szállító telephelyére szállítja a vásárlást igazoló számla másolatával és tételes listával. A Szállító köteles ezen termékeket a Vevőnek kicserélni, illetve cseretermék hiányában a számlán szereplő áron jóváírni. Visszáruzásból vagy hibás termék visszavételéből eredő jóváírásokról a jóváíró számlát a visszáru beérkezésétől számított 30 munkanapon belül kiállítjuk, mely a felek írásos megállapodása alapján pénzügyi kompenzálásra kerülhet. Visszáruzásból eredő jóváírásaikat a jóváíró számla lejáratakor a számla értékének megfelelően a Mamilla Kft.-val történt előzetes egyeztetés alapján a következő aktuális utalásukból levonhatják. A jóváíró számla fizetési határideje megegyezik a Megrendelő érvényes szerződött fizetési határidejével.

Fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő címkézés

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító által a termékre rögzített tájékoztató címkét tilos eltávolítania, illetve köteles ezek meglétét az áru átvételekor ellenőrzi. A címkézés hiányából fakadó összes bírság a Megrendelőt terheli.

Polc kihelyezések

A Mamilla Kft. külön megállapodás szerint biztosítja a termékei kihelyezésére szolgáló polcok, állványok használatba adását.

Garanciák

A korábban részletezett áru-visszavételi jog a Mamilla Kft.-t a fizetési határidőtől függetlenül akkor is megilleti, ha a Megrendelő csődeljárás vagy felszámolás hatálya alá került, illetve e nélkül is, ha fizetéseit bármely okból kifolyólag a Mamilla Kft. felé megszüntette.

Szerződés hatálya

Jelen Viszonteladói Általános Szállítási Feltételek valamennyi, a Mamilla Kft. által megkötött szállítási szerződés részét képezik, szerződés hatályba lépésétől egészen a szerződés megszűnéséig, illetve jelen szerződés Mamilla Kft. általi hatályon kívül helyezéséig vagy módosításáig. Abban az esetben, ha a megkötött egyedi szerződés rendelkezései jelen ÁSZF-nek ellentmondanak, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Ha az egyedi szerződésben a felek a másik szerződő fél által kiállított Általános Szállítási Feltételekre hivatkoznak, úgy az abban foglalt, jelen ÁSZF-nek ellentmondó részek csupán akkor válnak az egyedi szerződés részévé, amennyiben azt felek külön megerősítik.

Általános rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Ptk. Szállítási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. Felek a szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen peren kívül próbálják meg egyeztetni. Felek a jelen Viszonteladói Általános Szállítási Feltételeket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írják alá, hogy jelen szerződés egységes szerkezetű egész, és a felek között valamennyi korábbi szerződés és megállapodás helyébe lép.